Program tehničkih obuka

Program obuke servisera motornih vozila

Kursevi obuke za automobile, komercijalna vozila i alternativne pogonske sisteme

Marginal Column

Prijava / Kontakt

Prijave za tehničke obuke možete slati na sledeću adresu:

tehnicke_obuke@bosch.com

Trening centri za obuku auto-servisera

Trening centri za obuku auto-servisera

Content
 • Teme

  Oblasti obuke

  Celokupna procedura dijagnostike kvara je podeljena na segmente koji odgovaraju pojedinačnim potrebama polaznika. U okviru Bosch obuka se obrađuju sledeće tematske oblasti:

  • Osnove elektrotehnike
  • Upotreba radioničkih baza podataka
  • Merenja na davačima i izvršnim elementima
  • Sistemi ubrizgavanja benzina i dizela u savremenim motorima
  • Dijagnostičke procedure i upotreba dijagnostičke opreme
  • Merenja osciloskopom
  • Elektronski komunikacioni sistemi
  • Obrada izduvnih gasova u izduvnom bloku
  • Sistemi kočenja i stabilnosti vozila
  • Sistemi napajanja strujom
  • Alternativni pogoni
  • Hibridna vozila
  • Sistemi u komercijalnim vozilima

  Detaljan opis se nalazi u katalogu treninga.

   
 • Namenske obuke

  Prilagođene i namenske

  Na osnovu posebnih zahteva, moguće je napraviti namenske obuke koje zadovoljavaju specifične zahteve polaznika.

  • Prodavcima rezervnih delova nisu potrebne tehnike merenja ali je od velikog značaja poznavanje principa rada komponenti i sistema u motornom vozilu.
  • Vatrogasci se ne bave servisiranjem vozila ali je poznavanje tehnike hibridnog pogona od životnog značaja za njihov rad.
  • Vozači motornih vozila će na osnovu dobijenih informacija znati kako rade sistemi ugrađeni u njihovo vozilo. Znaće šta trebaju i smeju, a šta ne da preduzimaju od radnji u cilju održavanja i popravki.
  • Profesori, čija je oblast rada povezana sa motornim vozilima, stiču praktična znanja i dolaze do najnovijih podataka čime dodatno podižu kvalitet svojih predavanja.
  • Carinici neće vršiti merenja i dijagnostiku ali će, uz namensku obuku, lakše prepoznati manipulacije na sistemima u motornom vozilu i namenu neugrađenih komponenti.

  Za sve dodatne informacije možete poslati mejl na adresu tehnicke_obuke@bosch.com.

   
 • Prijava

  Prijava

  Za prijavljivanje za Bosch kurseve potrebno je pročitati plan i program obuka i odabrati željene oblasti. Pozovite ili pišite, posavetujte se sa našim predavačima, čime ćete dobiti informacije „iz prve ruke“ o željenim oblastima.

  Prijave za tehničke obuke možete slati na sledeću adresu:

  tehnicke_obuke@bosch.com

   
 • Komercijalna vozila

  Obuka za stručnjake auto-servisa

  Veliki deo elektronskih sistema komercijalnih vozila je sličan sistemima putničkih vozila. Procedure merenja davača, izvršnih elemenata i elektronskih modula je u osnovi isto za oba ova programa.

  Ali, u autobuse, kamione i radne mašine se ugrađuju i sistemi koji se ne mogu naći u putničkim vozilima.

  • KTS truck, upotreba dijagnostičke opreme za komercijalna vozila i napredne ispitne procedure.
  • Elektični/elektronski sistemi u komercijalnim vozilima, sistemi kabine, elektrodinamičke kočnice, ...
  • Dizel sistemi u komercijalnim vozilima, ubrizgavanje dizel goriva, M7, MS5, MS 6.1, MS 6.2, MR/PLD, MS 6.3, EDC7, Scania HPI i XPI.
  • Obrada izduvnih gasova, DNOX, AdBlue, MB Bluetec
  • Merenja davača i izvršnih elemenata u komercijalnim vozilima

  Obuke se izvode u učionicama i na kamionima/autobusima/radnim mašinama. Postoji mogućnost organizacije namenskih obuka za pojedine modele i tipove vozila ili unapred definisane sisteme.

   
 • Hibridi

  Hibridna vozila koriste dva ili više izvora energije za svoj pogon. To su najčešće motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor. Energija za elektromotor se skladišti u akumulatorskim baterijama i po potrebi koristi za pogon vozila.

  Za razliku od konvencionalnih sistema u motornim vozilima, u hibridima se koriste sistemi sa kojima se serviseri nisu sretali u radioničkoj praksi. Servisne procedure se bitno razlikuju, a greške u radu mogu da dovedu do strujnog udara.

  U ponudi Bosch obuka se nalazi kurs koji detaljno obrađuje hibridna vozila:

  • Vrste alternativnih pogona vozila
  • Radovi na hibridnim vozilima
  • Sigurnosne mere pri radu na hibridnim vozilima
  • Opasnosti od udara visokog napona i prva pomoć
  • Praktični radovi osnovnog i redovnog održavanja sistema hibridnih vozila
  • Praktična iskustva i demonstracija sprovođenja sigurnosnih mera
  • Baterije hibridnih vozila, manipulacija, merenja, skladištenje, rashodovanje

   
 
 

Za potpunu funkcionalnost ove internet stranice neophodni su kolačići. Molimo aktivirajte kolačiće i osvežite stranicu. Nakon osvežavanja pojaviće se prozor za upravljanje kolačićima.

Ova internet stranica koristi kolačiće za funkcionalnost, praktičnost i u statističke svrhe. U svakom trenutku možete izmeniti ova podešavanja klikom na "Izmeni podešavanja". Ako ste saglasni sa korišćenjem kolačića molimo kliknite na "Da, pristajem".